Month: August 2019

Какво е ламбда сонда и защо е важна?

0

Ламбда сонда измерва количеството кислород в отработените газове и изпраща тази информация до компютъра на автомобила. По-строгият екологичен контрол и изискването за създаване на по-малко замърсяване доведоха до много по-сложни автомобилни изпускателни системи. Един от компонентите на тези системи е […]

Scroll Up